You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
Taekwondo Vereniging Leiden
WYSIWYG Web Builder
Copyright © 2016 Taekwondo Vereniging Leiden All Rights Reserved.
Examen eisen
9e Geup = Witte Band plus gele slip

1.Saju
-Saju Il Jang.

2.Ilbo Taeryon
-Drie stuks één-stapsparring met gebruikmaking van handtechnieken.
Aanval door één tegenstander vanuit een links voorwaartse stand met een rechtse vuiststoot komende in een rechts voorwaartse stand.

3.Hosinsul
Drie stuks zelfverdediging tegen verschillende vormen van vasthouden, beetpakken en klemmen door één tegenstander.

4.Chokki Taeryon
Eén minuut non-contact sparren tegen één tegenstander met alleen voet- en beentechnieken.

5.Theorie
-Algemene kennis van de in de Taekwondo-sport voorkomende begrippen, en
-Koreaanse benamingen van de in de onderdelen één tot en met vier gebruikte technieken en standen.

8e Geup = Gele Band

1.Saju
-Saju Il Jang.
-Saju I Jang.

2.Poomse
-Poomse Tageuk Il Jang.

3.Ilbo Taeryon
-Drie stuks één-stapsparring met gebruikmaking van handtechnieken.
Aanval door één tegenstander vanuit een links voorwaartse stand met een rechtse vuiststoot komende in een rechts voorwaartse stand.

4.Hosinsul
Vijf stuks zelfverdediging tegen verschillende vormen van vasthouden, beetpakken en klemmen door één tegenstander.

5.Chokki Taeryon
Eén minuut non-contact sparren tegen één tegenstander met alleen voet- en beentechnieken.

6.Theorie
-Algemene kennis van de in de Taekwondo-sport voorkomende begrippen, en
-Koreaanse benamingen van de in de onderdelen één tot en met vijf gebruikte technieken en standen.
7e Geup = Gele Band plus groene slip

1.Saju
-Een Saju naar keuze van de examencommissie uit de Saju's één en twee.

2.Poomse
-Poomse Tageuk Il Jang, en
-Poomse Tageuk I Jang.

3.Ilbo Taeryon
-Vijf stuks één-stapsparring met gebruikmaking van handtechnieken, en
-Drie stuks één-stapsparring met gebruikmaking van voettechnieken.
Aanval door één tegenstander vanuit een links voorwaartse stand met een rechtse vuiststoot komende in een rechts voorwaartse stand.

4.Hosinsul
Zeven stuks zelfverdediging tegen verschillende vormen van vasthouden, beetpakken en klemmen door één tegenstander.

5.Chokki Taeryon
Eén minuut non-contact sparren tegen één tegenstander met alleen voet- en beentechnieken.

6.Theorie
-Algemene kennis van de in de Taekwondo-sport voorkomende begrippen, en
-Koreaanse benamingen van de in de onderdelen één tot en met vijf gebruikte technieken en standen.
6e Geup = Groene Band

1.Poomse
-Poomse Tageuk Il Jang,
-Poomse Tageuk I Jang, en
-Poomse Tageuk San Jang.

2.Ilbo Taeryon
-Vijf stuks één-stapsparring met gebruikmaking van handtechnieken, en
-Vijf stuks één-stapsparring met gebruikmaking van voettechnieken.
Aanval door één tegenstander vanuit een links voorwaartse stand met een rechtse vuiststoot komende in een rechts voorwaartse stand.

3.Hosinsul
Tien stuks zelfverdediging tegen verschillende vormen van vasthouden, beetpakken en klemmen door één tegenstander.

4.Ban-Chayu Taeryon
Eén minuut trap- en stoottechnieken of combinaties daarvan, uitgevoerd op één stootkussen die door een partner wordt vastgehouden danwel bewogen.

5.Chokki Taeryon
Eén minuut non-contact sparren tegen één tegenstander met alleen voet- en beentechnieken.

6.Theorie
-Algemene kennis van de in de Taekwondo-sport voorkomende begrippen, en
-Koreaanse benamingen van de in de onderdelen één tot en met vijf gebruikte technieken en standen.
5e Geup = Groene Band plus blauwe slip

1.Poomse
-Poomse Tageuk Sa Jang,
-Een Poomse Tageuk naar eigen keuze uit de Poomse's Tageuk één tot en met drie, en
-Een Poomse Tageuk naar keuze van de examencommissie uit de Poomse's Tageuk één tot en met drie.

2.Ilbo Taeryon
-Zeven stuks één-stapsparring met gebruikmaking van handtechnieken, en
-Zeven stuks één-stapsparring met gebruikmaking van voettechnieken.
Aanval door één tegenstander vanuit een links voorwaartse stand met een rechtse vuiststoot komende in een rechts voorwaartse stand.

3.Hosinsul
Eén minuut zelfverdediging tegen verschillende vormen van vasthouden, beetpakken en klemmen door één tegenstander.

4.Ban-Chayu Taeryon
Eén minuut trap- en stoottechnieken of combinaties daarvan, uitgevoerd op één stootkussen die door een partner wordt vastgehouden danwel bewogen.

5.Chokki Taeryon
Eén minuut non-contact sparren tegen één tegenstander met alleen voet- en beentechnieken.

6.Theorie
-Algemene kennis van de in de Taekwondo-sport voorkomende begrippen, en
-Koreaanse benamingen van de in de onderdelen één tot en met vijf gebruikte technieken en standen.

7.Gye Pa
Eén enkelvoudige breektest met achterste been Yeop Chagi.
4e Geup = Blauwe Band

1.Poomse
-Poomse Tageuk O Jang,
-Een Poomse Tageuk naar eigen keuze uit de Poomse's Tageuk één tot en met vier, en
-Een Poomse Tageuk naar keuze van de examencommissie uit de Poomse's Tageuk één tot en met vier.

2.Ilbo Taeryon
Anderhalve minuut één-stapsparring met gebruikmaking van onder andere vuist-, hand- of (gesprongen) voettechnieken danwel combinaties daarvan.
Aanval door één tegenstander vanuit een links voorwaartse stand met een rechtse vuiststoot komende in een rechts voorwaartse stand.

3.Hosinsul
Anderhalve minuut zelfverdediging tegen verschillende vormen van vasthouden, beetpakken en klemmen door één tegenstander.

4.Ban-Chayu Taeryon
Anderhalve minuut trap- en stoottechnieken of combinaties daarvan, uitgevoerd op één stootkussen die door een partner wordt vastgehouden danwel bewogen.

5.Gyeo-Rugi
Anderhalve minuut sparren tegen één tegenstander volgens het wedstrijdreglement met uitzondering van voetcontact op het hoofd evenmin als hard contact op de rest van het lichaam.

6.Theorie
-Algemene kennis van de in de Taekwondo-sport voorkomende begrippen,
-Koreaanse benamingen van de in de onderdelen één tot en met vijf gebruikte technieken en standen, en
-Kennis van de bonds- en wedstrijdsregelementen.

7.Gye Pa
In serie:
-Eén enkelvoudige breektest met achterste been Yeop Chagi, en
-Eén enkelvoudige breektest naar eigen keuze.
3e Geup = Blauwe Band plus rode slip

1.Poomse
-Poomse Tageuk Yuk Jang,
-Een Poomse Tageuk naar eigen keuze uit de Poomse's Tageuk één tot en met vijf, en
-Een Poomse Tageuk naar keuze van de examencommissie uit de Poomse's Tageuk één tot en met vijf.

2.Ilbo Taeryon
Anderhalve minuut één-stapsparring met gebruikmaking van onder andere vuist-, hand- of (gesprongen) voettechnieken danwel combinaties daarvan.
Aanval door één tegenstander vanuit een links voorwaartse stand met een rechtse vuiststoot komende in een rechts voorwaartse stand.

3.Hosinsul
Anderhalve minuut zelfverdediging tegen verschillende vormen van vasthouden, beetpakken en klemmen door één tegenstander.

4.Ban-Chayu Taeryon
Anderhalve minuut trap- en stoottechnieken of combinaties daarvan, uitgevoerd op één stootkussen die door een partner wordt vastgehouden danwel bewogen.

5.Gyeo-Rugi
Anderhalve minuut sparren tegen één tegenstander volgens het wedstrijdreglement met uitzondering van voetcontact op het hoofd evenmin als hard contact op de rest van het lichaam.

6.Theorie
-Algemene kennis van de in de Taekwondo-sport voorkomende begrippen,
-Koreaanse benamingen van de in de onderdelen één tot en met vijf gebruikte technieken en standen, en
-Kennis van de bonds- en wedstrijdsregelementen.

7.Gye Pa
In serie:
-Eén enkelvoudige breektest met achterste been Yeop Chagi, en
-Eén enkelvoudige breektest naar eigen keuze.
2e Geup = Rode Band

1.Poomse
-Poomse Tageuk Chil Jang,
-Een Poomse Tageuk naar eigen keuze uit de Poomse's Tageuk één tot en met zes, en
-Een Poomse Tageuk naar keuze van de examencommissie uit de Poomse's Tageuk één tot en met zes.

2.Ilbo Taeryon
Anderhalve minuut één-stapsparring met gebruikmaking van onder andere vuist-, hand- of (gesprongen) voettechnieken danwel combinaties daarvan.
Aanval door één tegenstander vanuit een links voorwaartse stand met een rechtse vuiststoot komende in een rechts voorwaartse stand.

3.Hosinsul
Anderhalve minuut zelfverdediging tegen verschillende vormen van vasthouden, beetpakken en klemmen door één tegenstander.

4.Ban-Chayu Taeryon
Anderhalve minuut trap- en stoottechnieken of combinaties daarvan, uitgevoerd op één stootkussen die door een partner wordt vastgehouden danwel bewogen.

5.Gyeo-Rugi
Anderhalve minuut sparren tegen één tegenstander volgens het wedstrijdreglement met uitzondering van voetcontact op het hoofd evenmin als hard contact op de rest van het lichaam.

6.Theorie
-Algemene kennis van de in de Taekwondo-sport voorkomende begrippen,
-Koreaanse benamingen van de in de onderdelen één tot en met vijf gebruikte technieken en standen, en
-Kennis van de bonds- en wedstrijdsregelementen.

7.Gye Pa
Drie breektesten naar keuze examencommissie.
1e Geup = Rode Band plus zwarte slip

1.Poomse
-Poomse Tageuk Pal Jang,
-Een Poomse Tageuk naar eigen keuze uit de Poomse's Tageuk één tot en met zeven, en
-Een Poomse Tageuk naar keuze van de examencommissie uit de Poomse's Tageuk één tot en met zeven.

2.Ilbo Taeryon
Anderhalve minuut één-stapsparring met gebruikmaking van onder andere vuist-, hand- of (gesprongen) voettechnieken danwel combinaties daarvan.
Aanval door één tegenstander vanuit een links voorwaartse stand met een rechtse vuiststoot komende in een rechts voorwaartse stand.

3.Hosinsul
Anderhalve minuut zelfverdediging tegen verschillende vormen van vasthouden, beetpakken en klemmen door één tegenstander.

4.Ban-Chayu Taeryon
Anderhalve minuut trap- en stoottechnieken of combinaties daarvan, uitgevoerd op één stootkussen die door een partner wordt vastgehouden danwel bewogen.

5.Gyeo-Rugi
Anderhalve minuut sparren tegen één tegenstander volgens het wedstrijdreglement met uitzondering van voetcontact op het hoofd evenmin als hard contact op de rest van het lichaam.

6.Theorie
-Algemene kennis van de in de Taekwondo-sport voorkomende begrippen,
-Koreaanse benamingen van de in de onderdelen één tot en met vijf gebruikte technieken en standen, en
-Kennis van de bonds- en wedstrijdsregelementen.

7.Gye Pa
Drie breektesten naar keuze examencommissie.