You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
Welkom op onze vernieuwde website


Taekwondo Vereniging Leiden
WYSIWYG Web Builder
Copyright © 2016 Taekwondo Vereniging Leiden All Rights Reserved.
Sportschool
De les

Deskundige leraren en assistenten geven op beheerste en verantwoorde wijze les. Elke les begint met opwarming en stretching. Daarna komen de verschillende onderdelen van Taekwondo aan bod. Naarmate de leerling regelmatig actief is en dus meer vaardigheden heeft ontwikkeld, kan de leerling examens afleggen op de sportschool en een hogere graduatie ("geupgraden") behalen. Zo kan de leerling uitkomen bij de rode band. De Taekwondo Bond Nederland neemt landelijk de zwarte band examens ("dangraden") af.
Huisvesting

Taekwondo Vereniging Leiden is gevestigd aan de Pieterskerkgracht 7, 2311 SZ te Leiden, telefoon 071-5124612. Er is zowel een dames- als een herenkleedkamer, beide zijn voorzien van doucheruimten.
Taekwondo Vereniging Leiden

Taekwondo Vereniging Leiden is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN). De TBN is aangesloten bij het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. Voorts is de TBN erkend zowel door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als door de Wereld Taekwondo Federatie.
Taekwondo Vereniging Leiden staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 40447036.

Lesgeld

Het lesgeld bedraagt per maand:
- bij één keer per week trainen: € 20,--
- bij meer dan één keer per week trainen: € 25,--
Bij inschrijving is de leerling eenmalig een inschrijfgeld (administratie- en aanmeldingskosten) van
€ 15,-- verschuldigd.
Betaling kan contant geschieden bij Gerard van den Berg dan wel overschrijving naar rekening NL86INGB 0000 761377 tnv Taekwondo Vereniging Leiden ten name van Taekwondo Vereniging Leiden, Lage Morsweg 17, 2332 XA, Leiden, onder vermelding van de naam van de leerling en de periode waarvoor de leerling betaalt.
Lidmaatschap Taekwondo Bond Nederland

Het lidmaatschap van de Taekwondo Bond Nederland is verplicht. De kosten hiervan (ongeveer
€ 35,--) komen ten laste van de leerling. Met dit lidmaatschap:
- is de leerling aanvullend verzekerd tegen letsel- en ongevallenschade;
- gradueert de leraar leerlingen via het sportschoolexamen;
- kan de leerling scheidsrechtersexamen afleggen (verplicht voor zwarte band examen);
- kan de leerling zwarte band examen afleggen (dit kan alleen na ten minste drie jaar lidmaatschap);
- kan de leerling deelnemen aan bondstrainingen en wedstrijden.

Elk lid ontvangt van de Taekwondo Bond Nederland een Taekwondo paspoort waarin de leraar de graduaties en wedstrijdresultaten bijhoudt.
Deelname
De deelname aan de lessen staat dagelijks open. Alvorens een leerling definitief lid wordt, kan hij een maand gratis ter kennismaking meetrainen
Aansprakelijkheid

De vereniging, docenten en assistenten zijn gedurende de (proef)lessen niet aansprakelijk voor blessures, letsel en ongevallen alsmede diefstal en beschadiging van eigendommen. De leerling neemt deel aan de (proef)lessen voor eigen rekening en risico, zorgt voor een passende ongevallen- en WA-verzekering en doet afstand van alle rechten tot het instellen van een claim tegen Taekwondo Vereniging Leiden, leraren en assistenten.
Kleding

Taekwondokleding en aanverwante artikelen zijn via de sportschool leverbaar. Inlichtingen bij de leraar.
Inschrijving

Inschrijfformulieren zijn bij de leraar verkrijgbaar en via deze site te downloaden (zie Documenten).